สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลวัดพระโต

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 36 35 1 -
ม.1/2 37 36 1 -
ม.1/3 36 36 - -
ม.2/1 30 30 - -
ม.2/2 28 28 - -
ม.2/3 29 28 1 -
ม.3/1 25 25 - -
ม.3/2 28 27 1 -
ม.3/3 27 25 2 -
ป.6/1 27 27 - -
ป.6/2 29 29 - -
ป.6/3 27 27 - -
ป.6/4 27 27 - -
ป.6/5 25 25 - -
รวม 411 405 6 0