สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลกันทรารมย์

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 43 22 18 3
ม.2/1 22 14 8 -
ม.3/1 33 31 2 -
ป.6/1 33 14 5 14
ป.6/2 34 13 8 13
ป.6/3 34 10 4 20
ป.6/4 32 7 9 16
ป.6/5 32 12 1 19
รวม 263 123 55 85