สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านสบาย

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 21 7 14 -
ม.2/1 25 21 4 -
ม.3/1 27 24 3 -
ป.6/1 13 6 7 -
ป.6/2 8 4 4 -
รวม 94 62 32 0