สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านคูบ

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 30 23 7 -
ม.2/1 26 26 - -
ม.3/1 18 12 6 -
ม.3/2 21 9 12 -
ป.6/1 26 6 20 -
รวม 121 76 45 0