สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 11 11 - -
ม.2/1 14 11 3 -
ม.3/1 21 21 - -
ป.6/1 18 17 - 1
รวม 64 60 3 1