สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านสว่าง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 21 18 3 -
ม.2/1 9 9 - -
ม.3/1 15 15 - -
ป.6/1 14 3 3 8
รวม 59 45 6 8