สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านบกขี้ยาง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 8 7 1 -
ม.2/1 13 11 2 -
ม.3/1 16 14 2 -
ป.6/1 19 9 10 -
รวม 56 41 15 0