สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 15 15 - -
ม.2/1 15 14 - 1
ม.3/1 16 15 1 -
ป.6/1 23 15 8 -
รวม 69 59 9 1