สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองแวงโพนเขวา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 19 13 5 1
ม.2/1 20 13 5 2
ม.3/1 25 18 5 2
ป.6/1 19 8 2 9
รวม 83 52 17 14