สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโพนดวน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 13 1 -
ม.2/1 16 12 4 -
ม.3/1 8 5 3 -
ป.6/1 16 5 11 -
รวม 54 35 19 0