สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเวาะวิทยาคม

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 12 3 9 -
ม.2/1 11 9 2 -
ม.3/1 11 7 4 -
ป.6/1 4 1 3 -
รวม 38 20 18 0