สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านกล้วย

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 21 18 3 -
ม.2/1 18 13 5 -
ม.3/1 24 22 2 -
ป.6/1 16 12 4 -
รวม 79 65 14 0