สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเทิน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 3 1 2 -
ม.2/1 9 5 4 -
ม.3/1 5 3 2 -
ป.6/1 6 6 - -
รวม 23 15 8 0