สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านอาลัย

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 - 14 -
ม.2/1 9 4 5 -
ม.3/1 22 3 19 -
ป.6/1 18 4 14 -
รวม 63 11 52 0