สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านจาน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 10 7 3 -
ม.2/1 15 11 3 1
ม.3/1 4 4 - -
ป.6/1 12 3 9 -
รวม 41 25 15 1