สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านค้อเมืองแสน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 15 11 4 -
ม.2/1 21 21 - -
ม.3/1 19 18 1 -
ป.6/1 25 25 - -
รวม 80 75 5 0