สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองโนวิทยา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 29 7 16 6
ม.2/1 25 13 12 -
ม.3/1 22 19 3 -
ป.6/1 26 4 20 2
รวม 102 43 51 8